WOPR KŁODZKO

Idź do spisu treści

Menu główne

TELEFON ALARMOWY 607 143 147


Zarząd Kłodzkiego Oddziału WOPR informuje, iż w dniu 12.10.2018 o godz. 17.00 na Pływalni Krytej CTS w Nowej Rudzie odbędzie się spotkanie organizacyjne w sprawie szkolenia na ratownika wodnego.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
W dniu 26 maja 2018 roku odbył się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Kłodzkiego Oddziału WOPR dotyczący zmian w Statucie Kłodzkiego Oddziału WOPR oraz zmiany członka komisji rewizyjnej.
Członkiem komisji rewizyjnej za Natalię Izdebską został Bartłomiej Prorok.
Pełny tekst statutu ukaże się po zatwierdzeniu przez Sąd Rejestrowy we Wrocławiu:

prezes zarządu - Zdzisław Grzybowski
wiceprezes - Marek Sawicki
wiceprezes - Janusz Zalewski
skarbnik - Mariusz Leśniak
sekretarz - Grzegorz Kulig


Komisja Rewizyjna:
przewodniczący - Dariusz Gąska
sekretarz - Wiktor Toczyński
członek - Bartłomiej ProrokRatownicy Kłodzkiego Oddziału WOPR mają prawo do bezpłatnego korzystania z niecek basenowych na pływalni krytej w Kłodzku ul. Jana Pawła II/4 od godziny 20.00 do 21.45 w soboty i niedziele
(nie dotyczy dni w których Kryta Pływalnia nie funkcjonuje)
z ważną legitymacją i opłaconymi bieżącymi składkami.

Szkolenia według nowego programu z uprawnieniami RATOWNIKA WODNEGO, tzw. "ustawowego"; uprawniającego, po jednym kursie, do pracy samodzielnej na wszystkich obiektach: pływalniach, parkach wodnych i wszystkich kąpieliskach.Po zmianie przepisów obowiązuje jedno szkolenie RATOWNIKA WODNEGO tzw. "pięć w jednym", nadające uprawnienia równoważne wcześniejszych Młodszych Ratowników WOPR + Ratowników WOPR + uprawnienia Ratowników Wodnych Pływalni, Śródlądowych i Morskich.
Szkolenie zgodne jest z Rozporządzeniem MSW poz. 747 z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym, a uzyskana wiedza i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich spełniają wymogi art. 2 ust 5) Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. Nr 208 poz. 1240).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!